Atlassian

Atlassian är det företag som jag är mest passionerad över när det gäller arbetsverktyg. Det är få projekt där jag inte jobbar med Jira och Confluence. Dessa verktyg har mer eller mindre blivit standarder när det gäller arbetsprocesser.

Jag jobbar ofta med att sätta upp och konfigurera arbetsflöden i Jira i nästan alla projekt jag är delaktig. Dels för att jag har en väl beprövad metod som jag introducerat i mina projekt de senaste åren. Det är samma metod som jag skriver en bok om också.

Förutom Jira så är Confluence en viktig del i varje projekt jag jobbat med. Uppsättningen i Confluence sätter jag upp utifrån en definierad struktur och sedan anpassar jag strukturen utifrån projektets komplexitet och behov.

Atlassian är ett stort intresse för mig och jag har satt upp ett antal test versioner och har även satt upp en egen server för att kunna testa olika scenarion. Jag följer inte bara Atlassians produkter, utan håller ett öga på deras marketplace också. Där dyker det ofta upp intressanta appar som behöver utvärderas och testas.

Atlassian

Dags att avsluta min tid på H&M…tror jag.

Efter 16 månader på H&M är det dags att lämna in passerkortet och leta efter nya uppdrag. Iallafall så är det sagt så, fast alla är inte så nöjda med att jag ska lämna så det kan kanske bli en intressant period framåt! Efter några turer fram och tillbaka så har mitt slutdatum blivit satt till den sista maj. Det är ett beslut som känns helt!-->!-->!-->…
Read More...

Comments are closed.