1

Hur ändrar jag ägare på ett filter i Jira?

Selected answer as best