H&M – Process och Method expert

0 951

Mitt uppdrag på H&M är att agera som process och metod expert för Jira. Det betyder att jag stöttar och utbildar mellan 5000 och 10000 personer på Jira. Jag sitter även med i process och metodforum där Jira är en del av processerna och metoderna som ska behandlas.

En stor del av min tid går åt till att träffa och utbilda de olika teamen. Jag sitter även som verktygsansvarig och holistisk konsult för det stora initiativet som ska styra arbetssätt i framtiden. Jag har även ansvaret att genomföra omfattande förändringar i Jira samt föra talan för andra Atlassian produkter som Confluence.

Arbetsuppgifter

Strategisk Nivå

 • Hålla möten med kunder om beställningar på systemet för att säkerställa att rätt saker beställs
 • Utbilda H&M på Jira. Både i egen person och genom beställd utbildning (genom Metodkontoret).
 • Utvärdera, rekommendera och/eller godkänna nya plugins för att förbättra effektivitet mm
 • Ta fram arbetsflöden och informationsflöden i Jira utifrån kundernas behov och H&M’s uttalade strategier
 • Representera JIRA i alla metod/beslutsforum där det representation är relevant.
 • Ta fram strategier för användande av Jira (säkerhet/fält/statusar/flöden/mm)
 • Skapa och leda Jira Task Force (System forum för användandet av Jira)

Operativ Nivå

 • Hantera systemkritiska requests
  • Nya fält
  • Nya arbetsflöden
  • Nya ärendetyper
  • Nya plugins
  • Nya integrationer
  • Ny hårdvara
 • Ta fram manualer för hur olika arbeten ska utföras (nya fält, värden, arbetsflöden, triggers osv)
 • Utvärdera och beställa arbete för stabilisering och säkerhet
 • Hålla möten med kunder om beställningar på systemet för att säkerställa att rätt saker beställs (Finns i båda områdena)
 • Ansvara, utbilda och hantera utvärderingsprojekt
 • Ansvara för att utvärdera och genomföra uppgraderingar (från ett beställare perspektiv).

Bilder

Deltagare

Mathan Prasad Kandasamy

Development Operations specialist

Mathan Prasad Kandasamy