H&M – Process och Method expert

Mitt uppdrag på H&M är att agera som process och metod expert för Jira. Det betyder att jag stöttar och utbildar mellan 5000 och 10000 personer på Jira. Jag sitter även med i process och metodforum där Jira är en del av processerna och metoderna som ska behandlas. En stor del av min tid går åt till att träffa och utbilda de olika teamen.
Read More...