Framtiden för CSS med Guil Hernandez

374

En intressant presentation av framtiden för CSS enligt Guil Hernandez från Treehouse Island i Orlando, Kalifornien. Intressanta tankar och exempel om CSS variabler, CSS blend modes, CSS shapes. CSS clipping paths, pseudu klasser och så klart min favorit 8 teckens hex för att lägga till alpha direkt och slippa RGB.

Det är mycket spännande som händer på CSS fronten och frågan är ved du är mest intresserad av i den närmaste framtiden och hur du tror att det kommer att förändra frontend utveckling? Kan till exempel CSS variabler helt eller delvis ersätta pre-processorer som SASS och LESS?

Comments