CSS Grid – ett nytt sätt att tänka

254

CSS Grids är ett ganska underbart tillägg till en front end utvecklares arsenal, speciellt nu som det finns stöd för det i alla moderna browsers. Morten Rand-Hendriksen gör här en fantastisk presentation av hur användbart CSS Grids faktiskt är.

CSS Grids tillsammans med media queries är ett välkommet sätt att hantera förändringar mellan olika viewports. Hur många utvecklare har inte svurit över en design där element flyttar sig mellan olika viewports? Hur många har inte försökt lösa det med duplicerad html eller andra dåliga lösningar?

Morten Rand-Hendriksen visar i den här presentationen hur kraftfullt CSS Grids är och hur det kan användas för att lösa även de galnaste skillnaderna i design mellan viewports. Han gör det dessutom med underbar humor och rakbladsvass retorik som gör det till ett nöje att titta på.

CSS grids bör vara på alls läppar redan och en naturlig del av en frontend utvecklares arsenal och tankesätt. Nu vet jag att det inte är så än, men det kommer ju mer denna teknik används och ju mer vi tar ansvar för att skapa en semantiskt korrekt design, utan att lägga in onödiga containers för att styra innehållet, desto snabbare kommer det att bli verklighet.

Vad tycker du om CSS Grids och använder du det idag?

Comments