Figma – en Sketch klon för utspridda team?

226

Figma är ytterligare en av många kloner, eller varianter, av Sketch. Hur står den sig mot Sketch och finns det något existensberättingande för ännu en variant av Sketch?

När jag först såg Figma så trodde jag det var en ren klon av Sketch. När jag kikade närmare så såg jag att det inte alls var det. Funktionerna är ganska lika, men istället för att fokusera på att vara det bästa programmet för att skapa design så har Figma valt en lite annorlunda väg.

Fokuset hos Figma är samarbete. Det finns funktioner för att jobba i samma dokument, att kommentera och jobba sida vid sida. Det gör att det är ett utmärkt verktyg för att jobba tillsammans i grupp när det inte är möjligt att fysiskt vara på samma plats.

Figma är lokaliserat online, vilket har sina för- och nackdelar. Av de tester jag har gjort så är Figma snabbt och jag har sett att andra också upplever att prestandan är väldigt bra. Att Figma lever online gör också att det fungerar lika bra på Mac som på Windows maskiner till skillnad från Sketch som bara finns för Mac.

Överlag så är Figma en trevlig variant av Sketch som absolut har sitt existensberättigande i distribuerade team där samarbete är ett måste. Min fundering är bara hur Figma kommer stå sig mot Invision Studio som blir en stor kunkurrent i början på nästa år.

Vad tycker du om Figma? Är det en fullvärdig ersättare för Sketch, eller en nischad product som bara är befogad vid speciella tillfällen?

Comments