Kravhantering och scope creep i verkligheten – Pentagon wars

149

Scope Creep är något som alla som jobbat i projekt är väl bekanta med. Det är när kraven på det som ska utföras ökar i omfång utan att tiden att utföra dem ökar i motsvarande takt.

I filmen Pentagon Wars från 1998 så visar man den ”sanna” historien om hur USA spenderade 14 miljarder dollar under 17 år för att skapa…tja, ingenting egentligen.

en trupptransport som inte kan bära trupper, ett rekognosningsfordon som är alltför iögonfallande för att göra rekognoscering och en kvasi-tank som har mindre rustning än en snöblåsare, men har tillräckligt med ammunition för att ta ut halva D.C


Comments