Prata sist och lyssna på andra först

0 396

Precis som så många andra konsulter så är vi så otroligt fokuserade på att lösa problem, men ibland så är det inte det som behövs. Ibland behöver vi vänta och lyssna så vi kan förstå inte bara vad problemet är utan vart det kommer ifrån och vad det betyder.

Hur många gånger har du inte formulerat lösningar direkt när du hör ett problem? Hur ofta går inte din hjärna på högvarv och börjar formulera lösningsförslag så fort någon berättar om en utmaning eller hinder som de upplever? Hur många gånger har du glömt att ställa frågor för att förstå dessa utmaningar, vart de kommer ifrån och vad de betyder?

Som professionella problemlösare så blir vi ibland blinda för saker bortom problemet. Vi missar ibland att lyfta huvudet och se helheten. Ibland springer vi så fort att vi missar att personen vi pratar med kanske inte ens vill ha en lösning. Bara någon som lyssnar och förstår.

Jag behöver bli bättre på detta, både personligen och i mitt yrke. Att vara lyhörd och förstå, inte bara problemet utan det som ligger bakom gör att jag kan bli en bättre make, pappa och vän. Jag blir även en bättre konsult, rådgivare och framförallt ledare.

Simon Sanek anser att vi ska träna på att prata sist. Att låta andra komma till tals först så de får bli hörda och känna att de kan bidra. Att lyssna först och ställa frågor för att få bättre insikt i problemets bakomliggande aspekter innan du formulerar din åsikt.

Why You Should Always Be the Last to Speak | Simon Sinek | Goalcast

De flesta av oss är födda med två ögon, två öron och bara en mun. Det borde vara tydligt nog för oss att förstå att vi bör lyssna och observera mer än vi talar. Om vi gör det kan vi bli bättre på att förstå världen runt omkring oss och kanske, bara kanske, kan vi påverka världen runt oss till det bättre också.

0 som gillar detta