Projektledare

En projektledares roll är att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. I rollen ingår att stämma av de olika delarna i projektet, rapportera till styrgrupp och se till att saker och ting fångas upp och inte faller mellan stolarna. Till sin hjälp har projektledaren en projektgrupp som oftast består av specialister inom sina respektive områden, exempelvis ingenjörer, it-konsulter, inköpare och ekonomer. De flesta personer som i praktiken leder projekt har inte den formella titeln projektledare, istället utgör förmågan att leda projekt bara en del av kvalifikationerna för yrket.[1] Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner med milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar.

– Wikipedia

Det finns två typer av projektledare: Den som fokuserar på siffrorna och den som fokuserar på människorna. Jag tillhör den typen som fokuserar på människorna.

Jag ser det som mitt ansvar att vara ärlig och ge en bild av verkligheten och inte att försköna problem för att styrgrupper och ledningar ska tro att allt är guld och gröna skogar. Min erfarenhet är att om jag tar hand om mitt team och ger dem de verktyg de behöver för att leverera kvalitet som de kan vara stolta över, så ger det bättre resultat kortsiktigt och långsiktigt.

Jag ser också att styrgrupper och ledningsgrupper hellre vill veta när det är problem, men de vill ha en lösning tillsammans med problemet. Det är ofta också så att dessa konstellationer kan se ytterligare sätt att lösa problem tack vare deras position som kan ge en mer holistisk vy.

Som projektledare så ger jag allt för att få ett projekt ska bli framgångsrikt, men aldrig på bekostnad av människor. Inget projekt är värt att människor ska bli sjuka av stress eller bli tvungna att offra familjetid. Det är mitt jobb att se till att planeringen är realistisk så detta inte händer och när det blir fel är det jag som ska ta ansvar för detta, ingen annan.

Det är min åsikt att en projektledare ska leda genom exempel och jag jobbar alltid hårdare än någon annan i teamet. Jag skickar första mailet på morgonen och jag stänger sista jira ärendet på kvällen. Som projektledare så ska jag lyfta mitt team och möjliggöra deras framgång. När något går fel är det alltid mitt fel, ingen annans. När vi triumferar är det alltid teamet som lyckas, inte jag.

Gentemot min beställare så ser jag det som min skyldighet att alltid vara uppriktig och ärlig. Att alltid ge de bästa råd och förslag, oavsett om det är till min fördel eller inte. Jag lyckas om jag kan göra beställaren framgångsrik och jag försöker alltid överträffa beställarens förväntningar.

Varje projekt för mig är det viktigaste projektet i världen och jag ser det som min skyldighet att lyfta blicken och se den större bilden så jag kan ge de bästa råden och den bästa kvaliteten, både kortsiktigt och långsiktigt. Mitt mål är alltid att göra beställaren nöjd och att mitt team kan stå stolta över det arbete vi genomfört tillsammans.

Electrolux – Project Manager

Min roll började som Rollout Manager med ansvar att ta 55 sajter live. Tre projekt skulle genomföras parallellt. Ett projekt att sätta CSS för Zanussi och AEG baserat på den design som redan fanns för Electrolux. Ett projekt för att konfigurera de olika sajterna baserat på den irländska sajten som redan var redo för produktion.

H&M – Teamlead

Assa Abloy

Stadium – Projektledare

Happysocks

Comments are closed.