Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
 • Lagförslag mot fotografering - jobbigt att vara fotograf nu | jimiwikman.se

  Lagförslag mot fotografering - jobbigt att vara fotograf nu

  Posted , 96 views, 0 comments

  Jag diskuterade det nya lagförslaget mot fotografering med Lotta Olin Persson (@LottaOP) på Twitter i dagarna och sedan dess har bland annat Nikke skrivet mycket bra om hur bakvänt lagförslaget verkar.

   

  När lagförslaget presenterades så var det många privatpersoner som applåderade och hurrade för nu fick inte fotograferna smyga runt i buskarna längre när dom satt på skithuset eller pillade snorkråkor i sovrummet. Jag tror inte dom riktigt förstår vad lagförlaget egentligen innebär.

   

  Lagförslaget är nämligen inte skrivet så, egentligen, utan det är antydningar inlindade i luddighet så egentligen är det svårt att veta riktigt vad som är ok och vad som inte är ok. För att göra hela lagförslaget ännu knepigare så är det inte användandet av bilderna som ska vara olagligt utan handlingen när man tar kortet som gör dig till brottsling.

   

  Det faktum att den föreslagna lagen inte specificerar vad som ska vara olagligt att fotografera utan det finns en gråzon som i stort sätt vilken situation som helst kan sägas passa in i. Det är den fotograferade personens upplevelse av kränkning som avgör, men hur ska den personen ens veta om att man blivit fotograferad och vem ska kontrollera det?

   

  Tydligen ska även ett tyst medgivande från den fotograferade räcka som tillstånd för att få ta ett fotografi och återigen dyker frågan upp om vem som ska kunna avgöra om ett sådant medgivande har givits?

   

  Nikke tar också upp problematiken med övervakningskameror som med den nya lagen blir olagliga och det faktum att varje person med en kamera i mobilen med största sannolikhet blir klassade som kriminella för eller senare.

   

  För mig känns den här lagen minst sagt märklig och nästan konstruerad för att ha ett slags "universellt fotovapen" som man kan ta fram när ingenting annat kan fälla en pedofil, paparazzi eller undersökande journalist för att nämna några tänkbara "offer". Lagen täcker in allt och inget på samma gång så den blir knappt användbar.

   

  Det är ytterligare ett steg mot "guilty by default" som jag tycker osar illa, men som ligger i linje med den sammhällsbild vi har nu med allt mindre resurser till brottsbekämpning och allt mer resurser till ekonomiska intressen. Vi har redan PUL och liknande lagar som styr vilken typ av fotografering som får och inte får användas och den fungerar bra enligt mig.

   

  Däremot så kan jag tänka mig att det sätts upp större krav på media att följa PUL bland annat eftersom media gärna kniper kort på brottsoffer och kändisar gömda bakom "nyhetsintresse" eller "offentlig person" lite väl slapphänt ibland, men inte en lag så menlös och luddig som den här.

   

   

  Sammanfattning

  I promemorian föreslås att ett nytt brott införs i brottsbalken benämnt olovlig fotografering. Brottet tar sikte på sådan fotografering som innebär ett intrång i den fredade sfär som enskilda bör vara tillförsäkrade mot andra enskilda.

   

  Straffbestämmelsen föreslås omfatta den som, på ett sätt som är ägnat att kränka den enskildes personliga integritet, olovligen fotograferar eller annars med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme. Bestämmelsen föreslås vidare omfatta olovlig fotografering eller annan bildupptagning som, oavsett plats, sker på ett sätt som är påträngande, närgånget eller dolt och ägnat att allvarligt kränka den enskildes personliga integritet som privatperson. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst ett år.

   

  Vidare föreslås att det inte ska dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Dessutom föreslås att straffbestämmelsen inte ska gälla fotografering eller annan bildupptagning som utgör ett led i en myndighets verksamhet. Allmänt åtal föreslås få väckas om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är motiverat från allmän synpunkt. Därutöver föreslås att den i propositionen Förbättrat skydd mot stalkning (prop. 2010/11:45) föreslagna straffbestämmelsen olaga förföljelse ska omfatta olovlig fotografering.

   

  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

   

  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...