Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
 • Jimi Wikman
  Jimi Wikman

  Communication and Group Dynamics in System Development Project (IK1036)

   2008-08-25 – 2008-11-02 Högskolan Dalarna 7.5 Points

  Lärandemål

   

  De övergripande målen med kursen är att studenten dels skall utveckla förmågan att förstå och hantera situationer av socio-emotionell karaktär i ett systemutvecklingsprojekt och dels att utveckla förmågan att skriva och granska en akademisk rapport.

  Delmoment 1 (3 hp)

  Efter avslutat delmoment ska den studerande kunna

  • redogöra för begreppen mellanmänsklig kommunikation, gruppdynamik, återkoppling, systemutvecklingsprocess och systemutvecklingsprojekt
  • redogöra för olika typer av IT-stöd som används för kommunikation och projekthantering
  • redogöra för sina egna starka och svaga sidor avseende kommunikation och gruppdynamik
  • redogöra för de olika processer som kännetecknar en grupps utveckling
  • redogöra för en allmän projekt-, kommunikations- och mötesmodell

  Delmoment 2 (4,5 hp)

  Efter avslutat delmoment ska den studerande kunna

  • skriva och granska en akademisk rapport
  • analysera sin egen och en grupps förmåga att hantera konflikter
  • ge återkoppling mellan grupper

   

  Innehåll

   

  Delmoment 1:
  Delmoment 1 behandlar teorier. metoder och modeller för kommunikation och gruppdynamik. Vidare behandlas på kursen begrepp såsom återkoppling, systemutveckling, projekt, mötesteknik och ledarskap. Slutligen tas olika IT- verktyg som stöd för kommunikation upp.

  Delmoment 2:
  Delmoment 2 behandlar skrivande och granskning av en akademisk rapport samt kommunikation och gruppdynamik.

   

  Examinationsformer

   

  Delmoment 1 examineras genom muntliga och skriftliga individuella uppgifter (3 hp, U-VG).

  Delmoment 2 examineras genom en skriftlig rapport, en muntlig redovisning av arbetet samt en grupporienterad återkoppling till andra studenters rapporter (4,5 hp, U-VG).

   

  Arbetsformer

  Föreläsningar, seminarier, projektarbete och handledning.

   

  Betyg

  Som betygsskala används U - VG

  För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på delmoment 1 och VG på delmoment 2.

   

  Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

  Övrigt

   

  Kursen ersätter IK1036 Kommunikation och gruppdynamik i systemutvecklingsprojekt

  Edited by Jimi Wikman  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 24 Guests (See full list)

  There are no registered users currently online

×
×
 • Create New...