Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
 • Management

  Subcategories

  7
  blogg poster

  4 blogg poster in this category

   Dåliga chefer och psykopater - liknelserna är skrämmande lika

   Jag har under mina år träffat på både bra och dåliga chefer och när jag läser Linus Jonkmans bloggpost om dåliga chefer, då nickar jag igenkännande.

   “A boss creates fear, a leader confidence. A boss fixes blame, a leader corrects mistakes. A boss knows all, a leader asks questions. A boss makes work drudgery, a leader makes it interesting.”

   -Russel Ewing
   Jämförelsen mellan en dålig chef och en psykopat är för mig inte alls fel, den stämmer ofta väl överens med det beteende som en dålig chef uppvisar. I min erfarenhet är det vanligt att personer som rekryteras till chefspositioner ganska ofta saknar de kvaliteter som gör en bra chef, nämligen förmågan att kommunicera, inspirera och delegera.  De flesta dåliga chefer som jag har mött kommer från en bakgrund som inte alls är lämpad för en chefsposition och det är allt från försäljning och som tidigare anställd. Det som jag har sett som en gemensam nämnare är att dessa personer kommer från en bakgrund där det inte ingår att kommunicera och där personen har minst sagt bristfällig kunskap om hur man leder.

   Att hitta bra chefer är svårt, mycket svårt, och hitta fantastiska chefer är snudd på omöjligt. Därför känns det så fantastiskt att jag hittade två fantastiska chefer på samma gång och har ett helt gäng med arbetskamrater som i sina roller som projektledare också är helt fantastiska som ledare och skulle bli utmärkta chefer. Att jobba på Brightstep med Karl Moberg och Mattias Pihlström som chefer är som att vinna på lotto för en fantastiskt bra chef är svårt att hitta och två på samma gång är teoretiskt omöjligt.

   Chefens 3 stadier

   Jag har genom åren observerat en viss trend bland personer som hamnar i chefspositioner, nämligen chefens 3 stadier.
    
   En nybliven chef blir (all för) ofta rekryterad från försäljningspositioner som marknadsföring och liknande av någon märklig anledning. Detta händer förvånande ofta och det verkar vara en stadig trend just bland kvinnor, något som kan vara anledningen till den kraftigt skeva fördelning av högre chefspositioner där män är i stor dominans. Detta leder till att många arbetsplatser får dras med ett synnerligen kompetent säljchef som i allt för stor utsträckning saknar grundläggande ledar egenskaper. På grund av denna brist på erfarenhet att leda en arbetsstyrka brukar dom flesta nyblivna chefer hamna i stadie 1: Kompis Chefen.

   Kompis chefen
   Kompis Chefen är chefen som har svårt att ta steget från arbetskamrat till chef och beter sig därför fortfarande som kompis med sina anställda. Detta leder till en lite oorganiserad och slapp arbetsmiljö som med största sannolikhet snart börjar visa symptom på irritation och gnissel i maskineriet när problemen börjar läggas på hög och ingen riktigt tar tag i saken. Saker och ting faller och kompis chefen försöker förmå sina anställda att skärpa till sig med diverse motivations dagar och räkfrossa på krogen för dom anställda. Har en förkärlek till att dela ut ansvar till sina favoriter utan någon egentlig tanke på kompetens eller erfarenhet. I slutändan fungerar Kompis chefen inte längre och blir antingen uppsagd eller förvandlas till stadie 2: Tyrann chefen.
    
   Vanliga fraser från kompis chefen: "Kom igen nu, vi är ett team!, Imorgon kan vi väl försöka ta tag i detta?, Visst det känns tungt nu, men om alla hjälps åt..., Vi kan väl rotera arbetsuppgifter lite så alla kan?"

   Tyrann chefen
   Tyrann Chefen är chefen som i ett desperat försök att ordna upp röran efter Kompis Chefen ska kontrollera och styra allt. Tyrann Chefen brukar dyka upp när en arbetsplats blivit helt oregerlig eller när en stor del av arbetsstyrkan slutat på grund av en osund arbetsmiljö. Ofta är det en högre chef som tagit Kompis Chefen i örat och begärt skärpning eller avsked. Allt ska kontrolleras i minsta detalj och personalen ska fan veta hut. Försovningar, sjuka barn och extra arbete på sidan om bestraffas verbalt vid inkallning till chefens kontor och bara tanken på något annat än finanserna i företaget är otänkbart. Ofta hamnar dom anställda i kläm mellan nedskärningarna i både arbetstid material, ökade arbetsuppgifter och orimliga krav från sin nya Tyrann Chef. Tyrann Chefen släpper inte ifrån sig något ansvar till någon. Från det här stadiet kan Tyrann Chefen gå åt båda hållen och antingen hamna tillbaka i Kompis Chefens destruktiva roll eller sta steget upp till Stadie 3: Ideal Chefen. Dom flesta fastnar dock i det här stadiet.
    
   Vanliga fraser från TyrannChefen: "Visst klarar vi oss med 3 man mindre, vi får ta i lite mer bara, Varför kom inte du på personal mötet i söndags?, Här jobbar vi, ska du ha rast kan du söka jobb någon annan stans"

   Ideal chefen
   Ideal Chefen är chefen som kan balansera sina roller som marknadsförare med rollen som arbetsledare på ett sätt som får personalen att vara motiverade och fokuserade. Det är utan tvekan den svåraste rollen, men om man bemästrar den får man en obotligt lojal arbetsstyrka. Ideal Chefen dirigerar sin personal med bestämdhet, men är lyhörd för deras åsikter så att personalen känner att dom blir hörda och kan påverka. Ideal Chefen kan alla arbetsområden på arbetsplatsen genom erfarenhet eller intresse och kan när som helst dyka upp för att förstärka eller motivera personalen om så krävs. Inser sina egna begränsningar och delar ut ansvar till kompetent och erfaren personal som är lämpliga för uppgiften. Det finns ingen egentlig anledning för en Ideal Chef att återgå till Tyrann Chefen eller Kompis Chefen, men det finns svackor då även Ideal Chefen annammar deras ovanor. Även Ideal Chefen är mänsklig trots allt.
    
   Vanliga Fraser från Ideal Chefen: "Är Lisa sjuk, ok då kommer jag in och så försöker vi ringa in någon senare när folk har vaknat, Hur ser det ut på din avdelning, behöver vi se över arbetssituationen inför sommaren? Jag kan glatt meddela att vår finansiella situation har förbättrats avsevärt tack vare ert hårda jobb, så därför tänkte jag dela ut en liten bonus..."
×
×
 • Create New...