Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
 • Very Popular

  Akademibokhandeln stärker sitt grepp om bokhandeln med uppköpet av Bokus

  Jimi Wikman

  akademibokhandeln-bokus

   

  Kooperativa Förbundet (KF) säljer Bokus till Akademibokhandeln som ett led i sin strategi att fokusera på kärnverksamheten Coop. Kooperativa Förbundet är delägare av Akademibokhandeln vilket i sin tur ger ännu bättre förutsättningar för KF att på sikt även avyttra Akademibokhandeln.

   

  I och med samgåendet mellan Akademibokhandeln och Bokia, som skedde för ett år sedan, är bokhandelskedjan på god väg mot det lönsamhetsmål som var en avgörande anledning till samgåendet. Genom att inte sälja Bokus till tredje part hoppas man göra Akademibokhandeln attraktivare och skapa förutsättningar för att utveckla sitt kunderbjudande ytterligare.

  Vi har kommit fram till att det ur ett helhetsperspektiv är bättre att sälja Bokus till Akademibokhandeln än att sälja till en extern part. Vi kan se ett antal synergieffekter, inklusive kostnadsbesparingar, som kommer driva värde i företaget och därmed skapa ännu bättre förutsättningar att avyttra Akademibokhandeln på sikt, säger Johnny Capor, tf vd och koncernchef för KF, samt styrelseordförande i Akademibokhandeln AB.

   

  När vi nu ser att Akademibokhandeln är på rätt väg kan bolaget ta nästa steg och utveckla sitt kunderbjudande ytterligare, i vilket kombinationen av butiker och nätbokhandeln får en viktig betydelse, fortsätter Johnny Capor.

  Ett bindande avtal har skrivits mellan parterna. Affärens genomförande är villkorat av Konkurrensverkets prövning.

   

  Akademibokhandeln ägs av KF Media AB (65%), Stiftelsen Natur & Kultur (11%), Killbergs Bokhandel AB (11%) samt ett 60-tal övriga ägare (13%). För mer information om Akademibokhandeln se www.akademibokhandeln.se.

   

  Det här betyder att Akademibokhandeln kommer att ta ett ännu större grepp på onlinebokhandeln, något som kan vara ett viktigt steg när Amazon bestämmer sig för att ta steget in i Sverige på allvar. Själv tycker jag att det är ett inte helt oväntat beslut, men ändå lyfter jag lite på ögonbrynet då Bokus borde kunnat stå på egna fötter i in mening. Jag tror detta blir mycket bra för akademibokhandeln som nu blir en ännu större aktör på svenska bokmarknaden.

   

   

  Discuss the Guide

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Please sign in to comment

  You will be able to leave a comment after signing in  Sign In Now
   Share

×
×
 • Create New...