Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
 • Very Popular

  19,8 miljoner till forskning om konsumtionskulturens digitalisering

  Jimi Wikman

  vetenskapsrådetVetenskapsrådet har beviljat 19,8 miljoner kr till forskningsprojektet Digcon som bland annat kommer att belysa vilka effekter digitala tekniker har på konsumenters handlingar och marknaders praktik; vilka betydelser konsumtionens digitalisering har för vad det innebär att vara konsument, vilka nya sätt att konsumera som uppstår samt om de digitala teknikerna förändrar relationerna mellan tillgång och efterfrågan exempelvis genom att påverka tillgången till information.

  Detaljhandeln står just nu inför en omvälvande omställning där handeln blir mer och mer digital. Med nya teknologier förändras också innebörden av att leva i konsumtionssamhället. Det ger fler möjligheter, men ställer kanske också andra slags krav. Vi kan konsumera på annorlunda sätt än tidigare, på fler platser och både når och nås av andra former av varor, säger Magdalena Petersson McIntyre, projektledare för Digcon.

  Det här är ett intressant projekt som jag hoppas kommer att ge många nya insikter i hur vi konsumerar online vilket kan ge ökad förståelse för ehandelns betydelse och inverkan på samhället. Jag hoppas också att det ger ytterligare kunskap om hur mobil internet i form av smartphones och surfplattor påverkar konsumtion och beteenden hos konsumenter.

  Mobilt internet och digitala kommersiella tjänster har medfört stora förändringar i konsumtionskulturen. Smartphones, bärbara datorer och surfplattor ger ständig tillgång till internet och används i allt större utsträckning av konsumenter för att ta reda på information om varor, besöka e-butiker och för att betala för varor. För att förstå digitaliseringens effekter på konsumtionskulturen är det nödvändigt att studera både teknologiernas och konsumtionsvarornas sociala och kulturella sammanhang, de tillverkare och marknadsförare som tagit fram och spridit teknologierna samt de konsumenter som förväntas använda dem.

  Discuss the Guide

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Please sign in to comment

  You will be able to leave a comment after signing in  Sign In Now
   Share

×
×
 • Create New...