Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
 • Very Popular

  Lögner som vapen mot bättre användbarhet

  Jimi Wikman

  Att ljuga är någonting jag är dåligt utrustad för, men i mitt yrke som neurowebbdesigner så finns det tillfällen när lögner inte bara sker utan också är nödvändiga för att få rätt information från testpersoner, men jag gillar det ändå inte.

   

  Att genomföra användbarhetstester, framförallt i så kallade Think Aloud tester där en testperson får gå igenom olika scenarion med syfte att hitta större problem i en design, är lite mer avancerat än att bara kasta in en testperson och observera. Undermedvetet så finns det processer i testpersonernas hjärnor som påverkar hur och varför de säger och gör olika saker och av den anledningen så behöver man vilseleda testpersonerna tillfälligt för att neutralisera eller iallafall minska den typen av testkontaminering.

   

  Någonting som jag anser är väldigt viktigt är att efter testet är avslutat så avslutas hela sessionen med en genomgång av testet där man förklarar hur man vilselett testpersonen och varför. Mer om varför jag anser att det är viktigt senare, först kikar vi på de lögner som är vanligast i testsituationer och vad syftet är att använda dem.

   

  Spela dum och ointressant

  Det första som du bör göra är att säga att du inte har haft någon inblandning i designen som ska testas och att du inte är bekant med designen eller systemet. Genom att avlägsna dig från det som ska testas så minskar risken att testpersonen undviker att kommentera på saker de uppfattar som negativt för de vill undvika konflikt och för att undvika att testpersoner som vill imponera eller behaga ger oproportionerligt med positiv feedback eller kommenterar på mer än vad de egentligen uppfattar som positivt eller negativt. Ge istället skenet av att du är inhyrd enbart som testledare.

   

  Genom påståendet att du inte känner till designen eller systemet så tar du bort problematiken som kan uppstå när testpersonen ber om hjälp eller råd under testet. Om du säger att du inte får ge hjälp, vilket är sanningen, så indikerar du att du faktiskt VET svaret och det ökar testpersonens frustration och stress, vilket kontaminerar testresultatet. Om testpersonen tror att du verkligen inte har en aning om hur saker och ting fungerar så blir testpersonen mindre benägen att ställa den typen av frågor och testet blir närmar deras faktiska verklighet.

   

  Tona ner syfte och storlek

  Det andra du bör göra är att säga att syftet med testet är att tona ner syftet så att testpersonen inte får känslan av att testet är väldigt viktigt eftersom testpersonen då lägger mer fokus på det de vet att du testar. Jobbar du Agilt med Scrum till exempel som jag oftast gör så säg att det är en del av varje sprint att regelbundet testa så att allting fungerar som det är tänkt. Genom att få testet att verka mindre viktigt än det är så blir testpersonen mer avslappnad och naturlig i sitt agerande vilket ger ett bättre slutresultat som är närmare sanningen.

   

  Om det är fler personer som observerar testet, till exempel som tittar på från ett annat rum eller bakom en spegelvägg, så tona ner antalet och vilka dessa personer är. Säg till exempel att en kollega sitter med i ett annat rum och tittar på testet för att verifiera att testet gått korrekt till eftersom du bara är inhyrd. Anledningen till det förfarandet är att vi beteer oss annorlunda när vi tror att vi är iakttagna och ju fler som observerar desto större behov har vi att säga positiva saker och göra bra ifrån sig.

   

  Uppmuntra till ökad kommunikation

  Under själva testet är det ofta lämpligt att ge komplimanger och uppmuntran, till exempel genom att säga att testpersonen ger värdefull information. Det är ofta lämpligt under tester där testpersonen är blyg eller verkar känna sig obekväm. Det är dock viktigt att använda den typen av uppmuntran väldigt sparsamt eftersom överanvändning kan leda till ett beteende där testpersonen aktivt söker saker att kommentera för att få ytterligare uppmuntran. Det fenomenet kallas för Confirmation Bias.

   

  Förklara varför du vilselett testpersonen

  När testet är klart så bör du alltid ge hela sanningen om testets syfte, hur många som observerat och din egen roll samt förklara varför du ljugit under testet. Det bör du göra för att det är etiskt rätt, men också för att du faktiskt kan få ytterligare feedback när testpersonen förstår syftet med testet och hur viktigt det faktiskt är. När testpersonen är avslappnad efter testet kan många viktigt insikter komma fram som kan vara mycket användbara.

   

  Att förklara för testpersoner att du faktiskt har vilselett dem är inte alltid en bekväm situation, men rätt hanterad är de flesta testpersoner förstående och ibland till och med lite fascinerad över de psykologiska aspekterna av det du faktiskt gjort för att få ett så bra testresultat som möjligt.

   

  Du behöver inte ljuga!

  En mycket viktig sak att poängtera är att den här typ av lögner krävs inte alls i alla testsituationer och ibland behövs kanske bara en eller två. Det är också mycket viktigt att känna av testpersonen och känner du att testpersonen skulle kunna ta illa upp eller bli sårad av att du ljuger för dem så avstå helt. Inget test är värt att uppröra eller såra någon för det.

   

  Kom också ihåg att om du är obekväm med att ljuga eller har ett dåligt pokeransikte så avstå från att ljuga för risken finns att du istället påverkar testet negativt genom att skapa en obekväm relation mellan dig och testpersonen där testpersonen inte litar på dig eller uppfattar dig som nervös och otrygg.

   

  Även om dessa lögner är vita lögner och har ett positivt syfte så är det ändå lögner, så använd med yttersta försiktighet.

  Discuss the Guide

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Please sign in to comment

  You will be able to leave a comment after signing in  Sign In Now
   Share

×
×
 • Create New...