Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
 • Very Popular

  Gestaltpsykologi och hur dom påverkar modern webbdesign

  Jimi Wikman

  Gestaltpsykologi är ett fascinerande ämne som i korthet går ut på att "behöver förstå saker som helheter och som försöker beskriva sådana helheter utifrån deras gestaltkvaliteter." Den teorin påverkar i högsta grad även design.

  Gestaltpsykologi (av
  tyska
  :
  Gestaltpsychologie
  ) är en psykologisk inriktning som menar att människan behöver förstå saker som helheter och som försöker beskriva sådana helheter utifrån deras
  gestaltkvaliteter
  .

  Skolan uppstod som en reaktion på
  reduktionistiska
  skolor som
  behaviorism
  och
  strukturalism
  under devisen "helheten är mer än summan av delarna", och har haft sin största betydelse inom
  perception
  och problemlösning genom insikt.

  Enligt det gestaltiska synsättet kan organismer fullt förstås endast när de ses som en del av ett fält, en kontext, en omgivning. Relationen mellan organismen och dess omgivning är av största betydelse teoretiskt och beteendevetenskapligt. I fältteorin tittar man på krafter och motkrafter, t.ex. mellan dem som vill bevara det som är och de som vill ha förändring. När man studerar något med ett fältteoretiskt perspektiv ser man på helheten och på hur energierna rör sig i fältet. I fältet finns olika energier som drar till och stöter ifrån sig.

  Om man studerar en grupp kan det t.ex. vara frågor som vem som påverkar vem? Vem eller vilka deltar? Enligt fältteorin samskapar vi varandra i varje sekund. Komplexiteten är hög redan när det är två personer. Även någon som inte är närvarande påverkar fältet. Systemteorin visar system och dess gränser.

  Varje system verkar i sitt sammanhang och söker sin balans. För att förstå ett system du jobbar med, behöver du åtminstone gå upp och ner en nivå av systemet. För att t.ex. förstå en grupp behöver man veta lite om den organisation som gruppen ingår i, liksom de subgrupper som gruppen har.

  För att gestaltpsykologin skulle kunna fungera vid praktiska tillämpningar krävdes att den kunde formulera allmängiltiga lagar genom vilka gestalter bildade helheter. Dessa lagar skulle vara sådana att ingen någonsin behövde lära sig dem, utan skulle uppträda såväl i skilda kulturer som hos spädbarn och djur. Detta gjordes första gången
  1923
  av
  Max Wertheimer
  .

  Så beskrivs Gestaltpsykologi på Wikipedia och det som jag tänkte titta på lite närmare under ett par veckor framåt är dom Gestaltlagar som Gestaltpsykologin vill framhäva. Från dom lagarna så tänkta jag beskriva och visa lite hur dom lagarna kan appliceras på modern webbdesign på ett effektivt sätt. Dom lagar jag tänkte presentera och diskutera är:[

  • Law of Closure
  • Law of Similarity
  • Law of Proximity
  • Law of Symmetry
  • Law of Continuity
  • Law of Common Fate
  • Law of Prägnanz

  Om du har några frågor angående Gestaltlagarna och hur vi kan, och bör, använda oss av dom i webbdesign, så skriv en kommentar här så ska jag ta upp det i bloggposterna framöver.

  Discuss the Guide

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Please sign in to comment

  You will be able to leave a comment after signing in  Sign In Now
   Share

×
×
 • Create New...