Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
 • Very Popular

  Konsten att kommunicera med text

  Jimi Wikman

  messenger.pngVi kommunicerar allt mer i textformat och i samband med detta kan man se problematiken med den formen av kommunikation och olika typer av kommunikatörer kan noteras. Har du kolla på netiketten och är du en minimalist, debatör, slapp ligist eller en kravskrivare?

   

  Det finns mängder av regler för beteende online när det gäller textspråk, men det är inte alla som använder sig av det och ännu fler som inte vet om att det finns någonting som kallas netikett eller vad det innebär. I min roll som egenföretagare och community skapare så har konsten att förmedla ditt budskap i text ändrats mycket genom åren och en hel del hårda lärdommar har gjorts på grund av missförstånd, otydlighet och omedveten oförskämdhet i min kommunikation, men det har förhoppningsvis lett till att jag blivit en mer lyhörd och mer informativ i min kommunikation.

   

  Någonting som jag har uppmärksammat nu på senare år är just hur olika typer av människor kommunicerar på olika sätt vilket ofta återspeglas i personens erfarenhet av det skriftliga mediet, personens bakgrund, ålder och arbete. Till exempel så kommunicerar medelålders chefer på mellannivåer oftast väldigt direkt, kortfattat och utan intresse för diskussion till medarbetare eller dom personer som han eller hon har jobbande under sig och yngre personer i tonåren förkortar gärna sina meddelanden så att det ibland är svårt att förstå vad man menar. Jag har roat mig med att generalisera ett par arketyper:

  • Den Dominanta Kravskrivaren - En vanlig form bland personer i ledningspositioner på hög och mellan nivå där kommunikation inte är av högsta intresse utan information som kan klargöra olika beslut. Kommunikationen är ofta tydligt enkelriktat och kortfattad där personen begär information eller ger besked om beslut som fattats. Det finns sällen inbjudan till diskussion och motfrågor besvaras motvilligt om dom ens uppmärksammas. Blir ibland upprörd när informationen som han begär inte ges på en gång och har en tendens att vara aggresiv i sin kommunikation. Kan bäst liknas vid en hög militär som ger order eller "tar befälet" i en kommunikation. Vanliga Netikett brott är: Stora bokstäver och understrykningar för att understryka sina behov av att få information eller betona vikten av det beslut som meddelas. Ofta otydlig och saknar kunskap/intresse om hur bristen på kroppspråk kräver tydlighet och oftast helt ointresserad av netikett eller psykologiska effekter.

  • Den Stressade Minimalisten - Tidsbrist gör kommunikation mycket kortfattat. det är vanligt förekommande i alla branscher när man gör beställningar, ger support eller gör snabba affärer via epost eller liknande. Detta leder ofta till förvirring, missförstånd och en del följdfrågor med varierande framgångar. Den stressade minimalisten är ofta mindre erfaren av att kommunicera i textformat och har sällan den tid eller möjlighet som krävs för att utvecklas på det området, men det väger man upp med engagemang och en positiv servicekänsla. Kommunikationen blir oftast en eller ett par meningar eller frågor och det fyller oftast sitt syfte. I sammanhang när mer utförlig kommunikation krävs hamnar ibland minimalisten i oväntade konflikter på grund av missförstånd till följd av de begränsade mängden information och andra typer av kommunikatörer kan uppleva den kortfattade kommunikationen som irriterande eller till och med förolämpande. Vanliga Netikett brott är: Ofta otydlig och förvirrande eftersom informationen är så begränsad och därför att det skrivs i en hast. Informationen kan ibland vara/bli felaktig till följd av stress och missförstånd. Saknar kunskap om hur bristen på kroppspråk kräver tydlighet eller är oförmågen att anamma detta på grund av tidsbrist. Har oftast en grundläggande förståelse för netikett som dom följer om än omedvetet.

  • Den Evige Debattören - En erfaren kommunikatör som ser varje möjlighet till att uveckla en skriftlig kommunikation på samma sätt som under en muntlig. Begäran om information besvaras så utförligt som möjligt och ackompanjeras ofta med motfrågor och utvecklingar av den ursprungliga kommunikationen. Detta är en vanlig form bland personer som ofta diskuterar på forum och liknande och bland personer som har erfarenhet av att leda andra personer genom text kommunikation där diskussioner är vanligt förekommande. I viss mån återfinner man dess även bland online support där man lärt sig att kommunicera på detta sätt för att kunna ge bästa service. Personer i den här kategorin är ofta i behov av kontroll och använder den här formen av kommunikation för att bli helt säker på att man uppfatat situationen korrekt. Vanliga Netikett Brott är: Mängden information kan ibland dränka motpartens intresse och orsaka irritation. Likaså kan motfrågorna skapa otydlighet istället för att förtydliga. Har ofta en god förståelse för hur bristen av kroppsspråk påverkar text kommunikation och vad netikett är.

  • Den Slappa Ligisten - En slapp ligist är oftast ung och van med slanguttryck och ovårdad muntlig kommunikation, något man sedan för med sig in i en text kommunikation med oftast förödande resultat. Ofullständiga meningar, ovårdat språk, krav på uppmärksamhet och kryptiskt förkortningar blir ofta olidligt och förvirrande för mer normala användare vilket leder till frustration och ilska hos ligisten. karaktäristiskt för den här typen är bristande gramatisk förmåga kombinerad med ett stort behov av att bli respekterad, något som sällan går hand i hand och ligisten hamnar ofta i aggresiva diskussioner på grund av detta. Vanliga netikett brott är: Dom flesta brotten används flitigt men mest framträdande är ett ständigt skrikande med versaler, ständigt otydliga och aggresiva i sin attityd.

   

  Andra bloggar om: text, netikett,

  Discuss the Guide

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Please sign in to comment

  You will be able to leave a comment after signing in  Sign In Now
   Share

  • My Swedish Blog

×
×
 • Create New...