Navigering

REQB – certifierad kravhanterare

0 140

DU FÅR LÄRA DIG
Grunderna inom kravhantering enligt REQB. Identifiering och insamling av krav. Analys inklusive estimering och prioritering samt specificering. Kvalitetssäkring av krav och process. Roller och ansvar. Verktyg som stöd för kravhantering. Kursen avslutas med en frivillig examinering.


VEM BÖR DELTA?
Den som vill certifiera sig enligt REQB. Den som deltar i identifiering, analys, specificering och kvalitetssäkring av krav på programvara, exempelvis kravhanterare på både beställar- och leverantörssidan och kravledare. Andra som vill ha baskunskaper om kravhantering, t ex projektledare, kvalitetsansvariga, testare, systemansvariga och utvecklare.


FÖRKUNSKAPER
Erfarenhet från kravhanteringsarbete eller programutveckling.


OBSERVERA

Planera för tentamens avslut ca 18:15 sista kursdagen.


TEORI & PRAKTIK
De många övningarna syftar till att deltagaren på bästa sätt ska lära sig de begrepp och teorier som krävs för REQB-certifieringen samt att känna sig bekväm i en tentamens situation. De många övningarna syftar till att deltagaren på bästa sätt ska lära sig de begrepp och teorier som krävs för REQB-certifieringen samt att känna sig bekväm i en tentamenssituation. Vi rekommenderar deltagarna att lägga ner ytterligare tid utöver kursen för att öka sannolikheten att klara REQB-examinationen.


EXEMPEL PÅ ÖVNINGAR

  • Övningsfrågor på respektive kapitel
  • Begreppsövningar
  • Övningstenta


KURSMATERIAL
Praktiskt användbart kursmaterial på svenska och engelsk-svensk ordlista. Mer information om REQB-certifieringen hittar du på www.sqeb.se.


SPRÅK PÅ TENTAMEN

Tentamens språk är på svenska som standard men det går också att beställa tentamen på engelska.