Navigering

#Introduktion till informatik och IT (IK1017)

0 139

Efter genomförd kurs skall studenten ha:

 • Förståelse för grundläggande begrepp inom informatiken.
 • Kännedom om datorer och IT-användningen i samhället.
 • Kännedom om de olika delarna i ett datorsystem och hur de fungerar tillsammans samt färdigheter för att på en grundläggande nivå och med handledning praktiskt kunna sätta samman och montera ett sådant system.
 • Kännedom om de vanligaste operativsystemen liksom de vanligast förekommande programtillämpningarna och hur de används.
 • Kännedom om grundläggande principer för såväl program- som systemutveckling.
 • Kännedom om grundläggande principer och terminologi vid databashantering.
 • Kännedom om de olika möjligheter som finns tillgängliga i form av digitala media för att publicera text, ljud och bild.
 • Grundläggande färdigheter i att använda några vanliga programvaror för bild- och/eller ljudbehandling samt databashantering.
 • Grundläggande kännedom inom området datorkommunikation och nätverk.
 • Kännedom om de säkerhetsproblem som förekommer inom IT-området samt några vanliga åtgärder för att komma tillrätta med dessa.
 • Kännedom om utvecklingen av Internet samt den grundläggande infrastrukturen och de principer för kommunikation som gäller där.
 • Grundläggande färdigheter och kunskaper för att med handledning kunna skapa och publicera en enkel webbsida.
 • Kännedom om olika lösningar för affärssystem och e-handel som finns att tillgå för företagen.
 • Översiktlig kännedom om utvecklingen inom området Artificiell Intelligens.