DU FÅR LÄRA DIG Grunderna inom kravhantering enligt REQB. Identifiering och insamling av krav. Analys inklusive estimering och prioritering samt specificering. Kvalitetssäkring av krav och process. Roller och ansvar. Verktyg som stöd för kravhantering. Kursen avslutas med en frivillig examinering.…
Read More...
Projektformen är ingen ny företeelse men den är mer aktuell än någonsin. De situationer där vi vinner på att samverka över traditionella gränser, och där vi behöver ta tillvara på varandras styrkor och olikheter blir allt fler, inte färre. Men det finns fallgropar! Många gånger startas projekt utan…
Read More...
Efter genomförd kurs skall studenten ha: Förståelse för grundläggande begrepp inom informatiken. Kännedom om datorer och IT-användningen i samhället. Kännedom om de olika delarna i ett datorsystem och hur de fungerar tillsammans samt färdigheter för att på en grundläggande nivå och med…
Read More...