Navigering
DU FÅR LÄRA DIG Grunderna inom kravhantering enligt REQB. Identifiering och insamling av krav. Analys inklusive estimering och prioritering samt specificering. Kvalitetssäkring av krav och process. Roller och ansvar. Verktyg som stöd för kravhantering. Kursen avslutas med en frivillig examinering.…
Read More...