22 maj, 2012

MQ lanserar sin nya E-handel där jag agerat som rådgivare

MQ fick en del kritik i när jag recenserade deras e-handel i Borås och när MQ påbörjade sin redesign så bad de om input på deras designtankar. Under