Navigering
Browsing

Axfood

Ett utmanande uppdrag att se över systemutvecklingsprocesserna och ta fram ett nytt sätt att arbeta samt genomföra förändringen praktiskt. Ett uppdrag som krävde en total genomgång av alla arbetsprocesserna och att skapa nya arbetsflöden i JIRA och Confluence. Uppdraget utgick från en genomgång…
Read More...